Bireysel Emeklilik

Yaşlılığınız için rahatça önceden tedbirinizi alın.

 

Yüksek, ömür boyu emekli maaşı veya daha iyisi,

hepsi bir anda mı? Siz karar veriyorsunuz!

Yüksek getirili ve düşük vergili.

 

Neden bir bireysel emeklilik sigortası gerekiyor


Bireysel emeklilik sigortası şimdilerde herkes için kaçınılmaz oldu, zira artık hiç kimse emekli olduğunda sadece devletin bakımına bağlı kalmamalı. Birkaç yıldır bunun etkileri zaten belirgin olarak hissediliyor: Garanti edilen emeklilik ücretleri giderek daha fazla düşüyor ve devlet emeklilik maaşlarının başlangıç yaşı da giderek daha yükseliyor. Yani artık insanların düşük emekli maaşlarını almak için, daha uzun süre çalışmak zorunda kalmaya başlamaları kesinlikle çok uzun sürmeyecektir. Bu gelişmeyi önlemek için sadece bir araç var: devletin emekli ücretlerine ek olarak insanın kendi emekliliği için özel önlemlerle tedbir alması.

 

Bireysel emeklilik sigortası nedir?


Bir bireysel emeklilik sigortası esasında özel düzenlenmiş şekildeki bir hayat sigortasından farklı bir şey değildir. Bu özel olarak sigortalının emeklilik durumuna göre biçimlendirilmiştir. Bu arada bireysel emeklilik sigortası yaşam durumu sigortası diye adlandırılan model bazındadır. Yani bu sigorta şekliyle insan, kendi ölümü durumunda, geride kalanları garanti altına almıyor, aksine ”çok uzun yaşama” ihtimaline göre kendisini emniyete alıyor. Bu da finans dilinde, yaşlılık durumunda bir insanın geçimini finanse etmesinden kaynaklanan, ekonomik risk olarak adlandırılır.

Klasik hayat sigortasının aksine özel bir bireysel emeklilik sigortası genelde daha esnek düzenlenebilir. Bu şekilde mesela, sigortalının aylık prim ödemelerinin yanı sıra, sigortaya ilave sermaye girişi oluşturan, bir veya birkaç ara ödeme de belirlenebilir. Örneğin bu, ancak sigortalının emeklilik başlangıcına kısa zaman kısa bir süre kalması ve bireysel emeklilik sigortası tutarı istenen aylık emeklilik maaşı ödemesine yetmemesi durumunda anlam kazanacaktır. Özel bakım sigortası, erken emeklilik müracaatında bulunulduğunda oluşabilecek zararların da karşılanmasına yardımcı olur.

 

Bireysel emeklilik sigortası bireysel olarak düzenlenebilir


Yaşlılıkta sigortalılar için yeniden yapılanma, bakım veya tıbbi rehabilitasyon için belirli masraflar çıkmaktadır. Bu nedenle bireysel emeklilik sigortasının yanı sıra çoğunlukla bir de bakım ek sigortası yaptırılması tavsiye edilir. Yasal emeklilik sigortasının aksine bireysel emeklilik sigortasında sigorta yükümlülüğü yoktur. Özel sigorta güvencesi yaşlılıkta mali destek olarak tek başına veya sigorta kapsamına takviye olarak kullanılabilir. İstenen emekli maaşının tutarını sigortalının kendisi, tasarruf edilen sermaye ile belirleyebilir. Ancak sigorta ürününün seçimi emekli parasının yükselmesinde de bir rol oynar. Bu şekilde emeklilik sigortası bireysel olarak sigortalının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

 

 Önemli


Seçilen bireysel emeklilik sigortası ürününe göre hemen ödemeli (hemen emeklilik) ve ertelenmiş emeklilik sigortaları vardır. Hemen ödemeli emeklilikte sigortalı bir kereye mahsus sabit bir tutarı öder ve bu sermayeden ömür boyu emeklilik alma hakkı kazanır. Ertelenmiş bir emeklilik sigortasında sigortalılık süresinin başlangıcından önce tasarruf safhası vardır. Bu zaman zarfında önceden belirlenen bir zaman içinde muntazam olarak primler ödenir. Ardından emeklilik yaşında ödeme muntazam bir emekli maaşı ödemesi şeklinde veya tek bir tutar olarak gerçekleştirilebilir. Emeklilik başlangıcı her bir sigortaya göre erken veya geç olabilir.

 

 

Risk Ağırlıklı Hayat Sigortası’na karşı Bireysel Emeklilik Sigortası


Bir risk ağırlıklı hayat sigortası yaptırmanın aksine bireysel emeklilik sigortası genelde özel sağlık kontrolü gerektirmez. Bu normalde sigorta kapsamının sigortalının ölümü ile sonlanacağı olgusuna dayanmaktadır. Buna göre bir bireysel emeklilik sigortası sigortalı için, bir risk ağırlıklı hayat sigortası olduğu gibi, yüksek bir risk teşkil etmemektedir. Aksine bireysel emeklilik sigortasında sigorta şirketi için daha çok, sigortalının “çok uzun yaşama” riski vardır ve buna bağlı olarak da planlanandan daha fazla gider oluşur.

Bir karşılaştırmayla sigortalılar hızla özel bir emeklilik için en uygun teklifi bulabilirler. Aylık tasarruf miktarının seçiminden sonra detaylı bir hizmet karşılaştırması başlatılabilir. Bu arada dikkat edilmesi gereken de risk sınıflarıdır, ancak burada da risk ve yatırım başarısının karşılaştırması gereklidir.

 

Özel güvencenin doğru şekli

Genel olarak, hangi güvence şeklinin doğru olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu her zaman sigortalının yaşam durumuna bağlıdır. Her halükarda hangi emekliliğin veya ürünlerden hangi kombinasyonun uygun olduğu konusunda bilgi alınmalıdır. Bu esnada daima risk ve gelirden oluşan, örneğin fona bağlı emeklilik sigortası gibi, iyi bir karışım olmalıdır. Aynı şekilde gayrimenkul veya hisse senedi sahipliğinin de strateji üstünde etkisi vardır.