Genel sağlık sigortasının kısa özeti


Genel sağlık sigortası, özellikle kazandıkları ücretle, yıllık yasal ücret sınırının altında bulunan çalışanlar için önem teşkil eden zorunlu bir sigorta türüdür. İlgili kişiler kendilerini herhangi bir genel sağlık sigortası kurumuna sigorta ettirmekle yükümlüdürler. Sağlık sigortası kurumları, sigortalının sağlığını iyileştirmek veya eski haline getirmek için tüm görevleri üstlenirler.

 

Genel sağlık sigortasının görevleri

İster genel sağlık sigortası kurumunun olsun, ister özel sağlık sigortası kurumunun esas görevi, sigortalının sağlığını muhafaza etmek ve eski haline getirmek, sağlık durumunu iyileştirmek veya hastalığa bağlı şikâyetlerini hafifletmektir. Prensip olarak sigortalıların tümü kendilerine aynı hizmetin verilmesi hakkına sahiptirler. Sağlık sigortası kurumları, her bir sigortalının hastalık durumunda yeterli derecede, amaca uygun ve ekonomik olarak bakılmasını sağlamakla yükümlüdürler. Yani bu husus, sağlık sigortası kurumunun sadece tıbbi açıdan da gerekli olan hizmetleri ödeyebileceği anlamına gelir. Örnek olarak osteopati (el ile muayene ve tedavi yöntemi) gibi bazı keyfi hizmetlerin üstlenilmesi zorunlu değildir. Ancak birçok sağlık sigortası kurumu bu ek hizmetleri teklif etmektedirler.

 

Genel sağlık sigortası kurumunun verdiği hizmetler

Genel sağlık sigortası kurumunca verilen hizmetler açık bir şekilde düzenlenmiş ve organize edilmiştir. Bu hizmetler nesnel yardım ilkesine göre yerine getirilir ve aşağıdaki gruplara ayrılırlar:

 • Evde bakım
 • Tıbbi rehabilitasyon
 • Hamilelikte ve doğumda, ör. Analık geçici is göremezlik ödeneği
 • Rapor parası
 • Hastalık durumunda verilen hizmetler
 • Erken teşhis muayeneleri ve önleyici muayeneler
 • Hastalıklardan ve bu hastalıkların ilerlemesinden korunma hizmetleri

Sağlık sigortası kurumlarınca verilen hizmetlerin kapsamı, hizmetin yerine getirilmesi için yürürlükte bulunan genel sağlık sigortası prensiplerinden ileri gelmektedirler ve Alman Federal Komisyonunun müştereken kararlaştırdığı yönetmeliklere tabidirler. Bir sigortalının alma hakkına sahip olduğu ödemeler, doğrudan sağlık sigortası kurumu tarafından yapılırlar.

 

Sağlık sigortası kurumları ek hizmetler de teklif edebilirler

Sağlık sigortası kurumları yasal hizmetlerin yanı sıra farklı ek hizmetler ve alternatif tarifeler de teklif etmektedirler. Rapor parası gibi bazı alternatif tarifelerin teklif edilmesi gerekir, diğerlerini sağlık sigortası kurumları istemli olarak hizmete sunarlar.

Sağlık sigortası kurumları kendi tüzüklerinde bulunan düzenlemelerle, alternatif tarifeye girmeyen ilave ödemeler yapılmasına da izin verebilirler. Bunlar arasında ör.:

 • Alternatif tedavi yöntemleri (akupunktur, Bach çiçek terapisi, PRP-plazma tedavisi, vb.)
 • Reçetesiz ilaçlarla ilgili masrafların üstlenilmesi
 • Gözlükler veya lensler için maddi yardımlar
 • Diş tedavilerinde ilave ödemeler
 • İlave önleyici muayeneler
 • Sağlığın teşvik edilmesi için ikramiye programları (parasal primler veya ödeme yerine geçen yardımlar)

Sigortalıların sağlık sigortası kurumlarının hangi ilave hizmetleri sundukları ve bunların ücret karşılığının bulunup bulunmadığı hakkında bilgi edinmeleri gerekmektedir. Yeni kurulan randevulu hizmet merkezleri ve alınacak bir randevu ile ilgili en kısa bekleme süresi avantajıyla sağlık sigortası kurumları daha cazip hale gelmektedirler.

 

Sağlık sigortası primleri

Genel sağlık sigortasında sağlık sigortası primleri, özel sağlık sigortasında söz konusu olduğu gibi yaşa veya sağlık durumuna yönelik tespit edilmez. Genel sağlık sigortası primleri onun yerine sigortalı kişinin gelirine göre tespit edilir.

 

Sağlık sigortası kurumu ile sözleşmenin feshedilmesi ve kurumun değiştirilmesi

Yasalara göre reşit ve yasal olarak sigortalı olan herkes, sağlık sigortası kurumunu özgürce seçme hakkına sahiptir. Henüz sigorta yükümlülüğü taşıyan bir işte çalışmayan çocuklar, anne babalarının sigortalı olduğu kurumda aile sigortası altında sigortalı olmak zorundadırlar.

 

 Ayrıca:

Kurumunuzu değiştirmeniz esnasında dahi hastalığa karşı sigortalı olmaya devam edersiniz. Kaldı ki daha sonra, örneğin yeni sağlık sigortası kurumunuzun primlerinizi yükseltmesi durumunda, sorunsuz bir şekilde önceki sağlık sigortasına geri dönüş yapabilirsiniz.

 

Sağlık sigortası kurumunda bir değişikliği gerçekleştirebileniz için bu sigorta kurumunda en az 18 aydır sigortalı olmanız ve ayın sonuna iki aylık bir ihbar süresiyle sözleşmeyi feshetmeniz gerekir. Sağlık sigortası kurumu tarafından aylık prim tutarı yükseltilirse, sözleşmeyi özel bir fesih hakkı mevcut olduğundan ihbar süresini beklemeksizin feshedebilirsiniz.

Geçmişte bir hastalık geçirilmiş olmasına rağmen sağlık sigortası kurumunun değiştirilmesi

Geçmişte bir hastalık geçiren müşterilerin sağlık sigortası kurumunu değiştirirken bir endişeye kapılmaları gereksizdir. Genel sağlık sigortası kurumları – özel sağlık sigortası kurumlarının aksine – geçmişte bir hastalık geçiren sigortalıları da kabul etmek zorundadırlar. Bu vesileyle genel sağlık sigortasında bir sağlık kontrolünden geçilmesine de gerek kalmaz.