Hangi sigortalara ihtiyacınız var - Hangilerine yok


 

İçindekiler

  1. Hangi sigortalara ihtiyacınız var - Hangilerine yok

  2. Bu sigortalar zorunluluktur

  3. Bu sigortalara sahip olmalısınız

  4. Bu sigortalar üzerinde iyice düşünüp taşınmalısınız

  5. Bu sigortalar ek koruma sunar

  6. Bu sigortalar tavsiye edilmez

  7. Bu sigortalar gereksizdir

 

Hiç tartışmasız olması gereken ise sağlık sigortasıdır: Bu sigorta bir mecburiyettir. Kanun koyucu da bu şekilde düşünmüştür ve 2010 yılında sigorta zorunluluğunu yürürlüğe sokmuştur. Buna rağmen 2017 yılında 4.000.000 insanın hala sigortasız olduğu saptanmıştır.

Devletin öngördüğü poliçelerin yanı sıra herkeste olması gereken ve maddi çöküşe karşı koruyan başka iki sigorta daha vardır: Özel mali sorumluluk sigortası ve işsizlik sigortası. Mali sorumluluk sigortası diğerleriyle karşılaştırılacak olursa uygundur, fakat her 2 ev idaresinden birinin herhangi bir sözleşmesi yoktur. 

Birçok insan önemli sektörlerde değerinin altında sigortalı olurken, birçoğu çok yüksek sigortalara sahiptir. Sermaye yatırımı olarak hala hayat sigortaları rağbet görmektedir. Yüksek maliyetler ve düşük getiri nedeniyle artık böyle bir sigortanın yapılması avantajlı değildir.

Gözlük ve cep telefonu sigortaları da gereksizdir. Optikçi onların satışını yapar veya elektronik satıcısı onları çoğunlukla beraberinde satar, fakat onlar çoğunlukla çok pahalıdır.

 

Bu sigortalar zorunluluktur


Sağlık sigortası

Herkesin yasal veya özel bir sağlık sigortasına sahip olması gerekir. Oldukça yükselen maliyetler yüzünden özel sağlık sigortasını tavsiye etmiyoruz, birçok insan için yasal sağlık sigortası daha uygundur. Sağlık sigortası olmayan kişiler ancak acil durumlarda tedavi olacaktır. Bir kişi ne kadar uzun süre sigortalı değilse, bir sağlık sigortasına dönüşü de o kadar zor olacaktır. Çünkü kim kendisini tekrar sigortalatmak istiyorsa, öncelikli olarak sigortadan muaf olan zaman süresi içerisinde ödenmesi gereken primlerinin bir bölümünü sonradan ödemek zorundadır.

 

Bu sigortalara sahip olmalısınız


Mali sorumluluk sigortası

Özel bir mali sorumluluk sigortası yaşam için tehlike oluşturan zararlara karşı koruyan en önemli sigortalardan biridir. Bu nedenle herkesin bir mali sorumluluk sigortası olmalıdır. Fakat her insanın kendine ait bir sözleşmesinin olmasına gerek yoktur: Birçoğu anne ve babasının veya eşinin aile tarifesi üzerinden sigortalıdır.

İşsizlik sigortası ve alternatifler

Neredeyse herkesin bir işsizlik sigortasına ihtiyacı vardır – bu kişi bir çatı ustası veya bir daire amiri olabilir, hiç fark etmez. Çünkü sadece kırık kemikler insanı iş göremez yapmaz, psikolojik hastalıklar da buna neden olabilir. Düşük yasal iş göremezlik halinden dolayı verilen bir emekli maaşı yeterli değildir. Özellikle gençlerin ve ayrıca serbest çalışanların da kendilerini sigortalatmaları gerekir – yaşamınızda ne kadar erken bu sigortaya başlarsanız, sizin için o kadar iyi olacaktır. Kim sağlıkla ilgili nedenlerden dolayı bu poliçeyi elde edemiyorsa veya kimin için bu çok pahalıysa, ona alternatifler sunulmaktadır.

Konut sigortası

Gayrimenkul sahiplerinin evleri için bir konut sigortası yapması gerekir. Bu sigorta fırtına, dolu, yangın veya yıldırım çarpması yüzünden meydana gelen hasarlara karşı evinizi sigortalar. Gerek duyulduğu takdirde, bu sigorta doğal afete karşı bir sigortayla daha da genişletilebilir.

 

Bu sigortalar üzerinde iyice düşünüp taşınmalısınız


Risk ağırlıklı hayat sigortası

Ebeveynlerden biri ölecek olursa, diğerinin tek başına ailenin geçimini sağlaması gerekir. Tek başına bunu karşılamak ise Almanya’da en büyük yoksulluk risklerinden birisidir. Risk ağırlıklı hayat sigortası ise hayatta kalanları yoksulluğa karşı güvence altına alır. Özellikle genç aileler için sigortanın yapılması uygundur.

Yurtdışı seyahat sağlık sigortası

Bir yurtdışı seyahat sağlık sigortası Avrupa Birliği içerisinde yapılan seyahatlerde de çok uygundur. Bu sigorta tedavi ve gerekli tıbbi geri nakilleri ödemektedir. Yasal sağlık sigortası bu tarz masrafları yurtdışında – seyahat ülkesine göre – ya kısmen üstlenmekte veya hiç üstlenmemektedir. Özel olarak sigortalı olanların da, bir yurtdışı sağlık sigortasına ihtiyaçları olup olmadığını kontrol etmeleri gerekir. Kim uzun bir süreliğine yurtdışına çıkıyorsa, onun bir seyahat sağlık sigortasına ihtiyacı vardır.

Hastalar için günlük rapor parası

Hastalar için günlük rapor parası bir hastalık yüzünden gelirin durması halinde bunu telafi eder. Yasal olarak sigortalı olanlar bu ödemelerle hastalık paralarını biriktirebilirler. Özellikle serbest çalışanlar için ve yüksek gelirlere sahip olanlar için bu çok uygundur, çünkü yasal sigortanın hastalar için olan günlük harcırahı gelire göre yükselmez. Hastalar için günlük rapor parası ise bu boşluğu doldurur.

Full kasko / kısmi kasko sigortası

Bir kazada kendi aracınız bir motorlu araçlar mali sorumluluk sigortası ile sigortalanmaz, bunun yerine full kasko ve kısmi kasko sigortaları kullanılır. Yeni araçların full kasko ile sigortalanması gerekir. Eski araçlarda ise bu iki sigortadan hiçbirine gerek yoktur.

Ek diş sağlık sigortası

Yasal hastalık sigortası protez dişler için sadece belirli sabit meblağları karşılar, bu nedenle bir diş ek sigortasının yapılması uygundur. Fakat bu sigortanın primlerin çok yüksek olmaması için çok geç yapılmaması gerekir.

Ev-eşya sigortası

Eğer bir su hasarı eve zarar verecek olursa, ev-eşya sigortası giysileri, mobilyaları ve değerli eşyaları karşılayacaktır. Bu sigorta özellikle pahalı donatımlara sahip evler için veya evinizin birikimlerinizle tekrar donatılması mümkün olmadığı durumlarda çok uygundur.

Pati Sigortası

Sigorta kendi köpeğinizin neden olduğu zararları karşılar. Dört ayaklı hayvanınız ise bu özel mali mesuliyet sigortasında beraberinde sigortalı değildir.

Bakım sigortası

Bakım pahalıdır. Yasal bakım sigortasına yapılan ödemeler bakımınızı ve tıbbi tedavinizi karşılamak için çoğunlukla yeterli değildir. Özel bir bakım sigortası ise bu boşluğu doldurabilir.

 

Bu sigortalar ek koruma sunar


Hukuki bir davadan doğacak olan mali kayıplara karşı sigorta

Kim kendisini bir davanın masraflarına karşı sigortalattırmak istiyorsa, o hukuki bir davadan doğacak olan mali kayıplara karşı sigorta yaptırabilir. Kiracılar derneği üyeleri bu sigorta sayesinde kira ihtilaflarına karşı, sendika üyeleri çalışma hukukundaki davalara karşı sigortalanmış olur. Ve özel mali sorumluluk sigortası size karşı haksız yere bir tazminat talebinde bulunulduğu takdirde size yardımcı olacaktır.

Özel sağlık sigortası

Kim uzmanlar tarafından tedavi olmak istiyorsa, onun özel sağlık sigortası yaptırması gerekir.

Ferdi kaza sigortası

Bir kaza sigortası özellikle bir engele neden olan ağır kazaları karşılar. Fakat ağır engelliliklerin sadece yüzde 2’si bir kaza yüzünden meydana gelir, çünkü çoğunlukla bunun nedeni bir hastalık olur. Bu nedenle özel bir ferdi kaza sigortası çok sınırlı bir koruma sunar ve genlikle eğer iş göremezlik sigortasının yapılmasının mümkün olmadığı bir durumda acil çözüm olarak dikkate alınır.

Seyahatten cayma hakkı

Bu hak pahalı bir seyahat rezervasyonu yaptırmış olan ve çok sık hastalanan tatilciler için uygundur. Seyahatten cayma hakkı seyahat edenler veya mensup olanlar hasta olduğu veya öldüğü takdirde devreye girer.

 

Bu sigortalar tavsiye edilmez


Bireysel Emeklilik Sigortası

Klasik veya bir fona bağlı bireysel emeklilik sigortasının yapılması şu anda yüksek maliyetler ve düşük faizler nedeniyle avantajlı değildir. Sadece kar payı olmaya ve bu nedenle uygun net poliçeler iyi ve esnek bir emekliliktir.

Eğitim sigortası

Bir eğitim sigortası aslında çocuklar için bir nevi hayat sigortasıdır, onu genellikle anne ve babalar veya büyük anne ve büyük babalar yapmaktadır. Bu pahalı ve esnek olmayan bir sigortadır – ve genellikle parayı kendinizin yatırması daha uygundur.

 

Bu sigortalar gereksizdir


Yolcu kaza sigortası

Bir araçtaki yolcuların zarar görmesi, neden olan kişinin mali sorumluluk sigortası tarafından karşılanır. Bir yolcu kaza sigortası bu nedenle gereksizdir.

Kalan borç sigortası / kredi kaybı sigortası

Özellikle daha küçük taksitli kredilerde bir kalan borç sigortasının yapılması avantajlı değildir. Bu çok pahalıdır ve eğer müşterinin taksitlerini artık ödeyemeyecek olması gibi birçok durumda devreye girmez.

Ölüm sigortası

Ölüm sigortasında sigortalıların akrabalarına cenaze masrafları için para ödenir. Paranızı defin için kendiniz biriktirmeniz daha uygun olacaktır.

Cep telefonu sigortası

Cep telefonu sigortaları genellikle pahalıdır ve birçok hasarı kapsamamaktadırlar. Tamiratları bunun yerine kendiniz karşılayınız.

Cam kırılmasına karşı sigorta

Birçok cam hasarı özel mali sorumluluk sigortasında, konut veya ev-eşya sigortasında karşılanmaktadır.

Gözlük sigortası

Gerçek bir gözlük sigortası yoktur. Bu koruma kapsamı genellikle diğer sigortalarla birlikte paket halinde satılır, örneğin bir yurtdışı seyahat sigortası gibi. Katkı payı ödemek yerine paranızı biriktirmeniz daha uygundur.

Ayakta tedavi için ek sigorta

Ayakta tedavi için ek sigorta alternatif tedavi yöntemlerinden faydalanmak istediğiniz takdirde uygundur. Fakat yapılan ödemeler genellikle sınırlıdır.

Bagaj sigortası

Ev-eşya sigortası tatilinizde kaybolan eşyalarınızı da karşılar. Bu nedenle bagaj sigortası gereksizdir.