İşsizlik Sigortası


 Aşağıda belirtildiği şekilde hareket etmelisiniz


• Çalışamayacak durumda olduğunuz taktirde, ne kadar emekli maaşına ihtiyacınız olduğunu belirleyiniz.

• Işsizlik sigortasını yapmadan önce bilgi edininiz ve birçok teklifi değerlendiriniz.

• Zaman zaman sigorta şirketi ödeme yapmayı reddedebilir. Bu nedenle sizi anlaşmazlık durumunda destekleyecek hukuki bir davadan doğacak mali kayıplara karşı yapılan sigorta hakkında düşünüz. Bu sigortanın işsizlik sigortasını yapmadan en az üç ay öncesinden yapılmış olması gerekir.

Belinizin ağrısı dayanılacak gibi değil. Birçok kez yaşadığınız bel fıtığı hastalıklarından sonra uzun süre oturmak dayanılmaz ağrılara neden oluyor ve bu durumda bedenen çalışmak mümkün değil. Böyle bir teşhis ister elektrikçi olan ister bölüm şefi olan, mesleki hayatınızın sona ermesi anlamına gelebilir.

Belirtilen bu senaryo gerçektir. Çünkü emeklilik sigortasına göre her beş Türk vatandaşından biri yaşlılık emekliliğine hak kazanana kadar devam edemiyor, ve önceden malulen emekli olmak zorunda kalıyor. Birçok insan çalışma hayatları boyunca zaman zaman çalışamaz durumda kalıyor, onlar hastalık veya kaza nedeniyle mesleklerini uzun süre icra edemiyorlar.

Kim mesleğini icra edemiyorsa ve başka herhangi bir geliri yoksa, o finansal anlamda bir çöküşle karşı karşıya gelebilir. Çünkü devlet güvencesi malulen emeklilikte sınırlı uyarlanmıştır ve her durumda devreye girmez. Bu nedenle mesleğini icra eder herkes çalışma gücünü kaybetmesi halinde geçimini nasıl güvence altına alabileceği hususunda düşünmelidir. Bu sigorta özel mali sorumluluk sigortasının yanı sıra en önemli sigortalardan biridir.

 

İçindekiler

 1. İşsizlik sigortası nedir
 2. İşsizlik sigortası neredeyse herkes için uygundur
 3. Hangi sebeplerden dolayı çalışmaz duruma gelebilirsiniz
 4. İşsizlik sigortasının bedeli nedir
 5. Riskli meslekler veya hobiler işsizlik sigortasını bu kadar pahalı hale getirmiştir
 6. Sonuçları olan hastalıklar
 7. En iyi tarifeye giden yol
 8. İşsizlik sigortası pahalı ise

İşsizlik sigortası nedir


Eğer sigortalı kişi sağlık sorunları olmadan önce en son icra ettiği mesleğini tahminen uzun bir süre boyunca icra edemeyecek olursa, işsizlik sigortası aylık emekli maaşı ödeyecektir. Eğer bir kişi hala daha başka bir meslekte çalışabilecek durumda olsa da, işsizlik sigortasından buna rağmen ödeme yapılacaktır.

Mesleği icra edemezlik durumunun nedeni ise sigortanın ödeme yapıp yapmayacağı hususunda herhangi bir rol oynamayacaktır. Sadece sigorta yaptıranın bu duruma kasıtlı olarak neden olmaması gerekir. Mağdur kişi sigortanın tahminine göre en az yüzde 63 oranında çalışamaz durumda ise, birçok poliçede ödeme yapar. Bu mağdur kişinin çalışma gücünün en az yarısını kaybettiği ve mesleği için önemli faaliyetleri artık yerine getiremediği veya sadece birkaç saat çalışabildiği anlama gelir.

Bu durumu ispatlayabilmek için mağdur kişilerin sigortaya aralarında doktor raporlarının ve açıklamalarının da bulunduğu sayısız belge ibraz etmesi gerekir. Çalışamazlık durumu tespit edildiği taktirde, sigorta şirketi poliçede kararlaştırılmış olan aylık emekli maaşını sigorta yaptırana öder. Daha önceden elde edilen gelir ise burada dikkate alınmaz.

 

İşsizlik sigortası neredeyse herkes için uygundur


Devlet tarafından verilen güvence sağlık nedenlerinden dolayı çalışabilir durumda olmayan kişilerin geçimini sağlaması için nadiren yeterlidir. Geçen beş yıl içerisinde en az 36 ay yasal emeklilik sigortası ödeyen bir kişi malulen emeklilik hakkını elde eder. Bu emekli maaşının miktarı 2017 yılında ayda ortalama 1000 TL’ydi.

Malulen emekli maaşını bunun dışında mesleğinde üç saatten daha fazla çalışamayan kişiler de alabilir. Hala daha kapıcı olarak çalışabilir durumda olan bir yönetici memur ise bu maaşı elde edemez. Herhangi bir meslekte günde üç ile altı saat arasında çalışabilir durumda olan kişiler ise malulen emekliliğin yarısını alma hakkına sahiptirler. 2017 yılında malulen emeklilik için yapılan başvuruların yarısı reddedilmiştir.

Tüm bu sebeplerden dolayı çalışabilir durumda olmamanızı göz önünde bulundurarak kendiniz için özel sigorta yaptırmalısınız. Ancak eğer çalışma gelirinize bağlı değilseniz ve bu durumda mevcut malvarlığınız ile veya aileniz tarafından yeterince geçiminizi sağlayabiliyorsanız, böyle bir sigorta yaptırmanıza gerek yoktur. Işsizlik sigortası çalışma gücünüzün güvence altına alınması için geniş kapsamlı olanaklar sunmaktadır, fakat birçok durumda çok pahalıdır. Bu nedenle asıl soru işsizlik sigortasının yapılmasının uygun olup olmadığı değil, daha çok işsizlik sigortasının sizin için gerekli korumaya sağlayıp sağlamadığıdır ve sizin bunu isteyip istememenizdir.

İşsizlik sigortası özellikle aşağıda belirtilenler için çok önemlidir

 • Gelirinden vazgeçmek istemen bütün çalışanlar (özellikle tek başına çalışanlar).
 • Çoğunlukla yasal sigortası olmayan serbest çalışanlar.
 • Sağlıklı gençler kendilerini daha uygun bir şekilde sigorta ettirme olanağına sahip olduklarından dolayı mesleğe yeni başlayanlar.

İşsizlik sigortasına ödenen primlerden tasarruf edebilmek için ve bu sigorta yerine kenara kötü günler için düzenli olarak para koyabilmek için, sigortanın yapılması önceleri cazip gelir. Kısa bir süreliğine veya çalışma hayatınızın sonuna doğru çalışamaz durumda olabilirsiniz. Sağlık nedenlerinden dolayı artık çalışamayan kişiler Türk Emeklilik Sigortasının vermiş olduğu bilgilere göre ortalama sadece 45 yaşındadır. Kim bu yaşta çalışamaz durumda olursa ve standart emekli yaşı olan 56 yaşında kendi birikimleri ile bu sürede geçimini sağlamak istiyorsa, daha büyük bir malvarlığına sahip olmalıdır. Ayda 2500 TL gelir elde etmek için 220.000 TL birikiminiz olmalıdır, bu meblağın faiz oranlarının değişmesine göre biraz daha düşük olması mümkündür. Bu şekilde geçimini ancak birkaç kişi sağlayabilmektedir.

 

Hangi sebeplerden dolayı çalışmaz duruma gelebilirsiniz


Kim sağlık nedenlerinden dolayı mesleğini en az altı ay süreyle icra edemiyorsa, o çalışamaz durumdadır. Bunun en önemli sebepleri aşağıda özet halinde sıralanmıştır:

 • Kanser
 • Psikolojik hastalık
 • Kalp / damar hastalıkları
 • Kazalar
 • İskelet ve hareket organlarındaki hastalıklar
 • Diğer hastalıklar

Çalışamazlık olasılığı önemli ölçüde icra edilen mesleğe bağlıdır: Bedenen çalışanları büro çalışanlara oranla kesinlikle daha çok risk altındadır. Psikolojik olarak hasta olanların sayısı da geçmiş yıllarda giderek artmıştır. Ve bu hastalıktan hem bedenen hem de bedenen çalışmayan kişiler mağdur durumdadır.

 

Kim sağlık nedenlerinden dolayı mesleğini en az altı ay süreyle icra edemiyorsa, o çalışamaz durumdadır. Bunun en önemli sebepleri aşağıda özet halinde sıralanmıştır: Çalışamazlık olasılığı önemli ölçüde icra edilen mesleğe bağlıdır: Bedenen çalışanları büro çalışanlara oranla kesinlikle daha çok risk altındadır. Psikolojik olarak hasta olanların sayısı da geçmiş yıllarda giderek artmıştır. Ve bu hastalıktan hem bedenen hem de bedenen çalışmayan kişiler mağdur durumdadır.

 

İşsizlik sigortasının bedeli nedir

İşsizlik sigortası diğer alternatiflerle karşılaştırıldığında, geniş kapsamlı bir koruma sunmaktadır. Çünkü işsizlik sigortasında hangi nedenden dolayı mesleğinizi icra edemediğiniz önemli bir rol oynamamaktadır.

Fakat teklif verenler ve farklı meslek gurupları arasındaki prim farklı oldukça yüksektir: Bir sıvacı çalışma saatlerini çoğunlukla masa başında geçiren bir muhasebeciden veya bir makine mühendisinden dört katı daha yüksek prim ödemek zorundadır. Kim işsizlik sigortası için çok yüksek primler ödemek zorundaysa, o taktirde işsizlik sigortasını gerçekten karşılayabilecek durumda olup olmadığını veya kendisi için muhtemelen daha az koruma kapsamı olan başka alternatiflerin mevcut olup olmadığını iyi değerlendirmelidir.

 

Riskli meslekler veya hobiler işsizlik sigortasını bu kadar pahalı hale getirmiştir


Sigorta müşterinin gerçekten çalışamayacak duruma geldiğini göz önünde bulundurarak ödenecek prim hakkında karar verir. Sosyal mesleklerde ve el sanatı mesleklerinde bedenen çalışanlar burada dezavantajlıdır, çünkü istatistiklere göre onlar nadiren normal yaşlılık emeklilik yaşına kadar dayanabiliyorlar. Bu da özellikle acilen işsizlik sigortasının korumasına ihtiyacı olan kişilerin söz konusu sigorta bedelini ödeyememesine neden olur. Sanatçılar, uçak kabini görevlileri ve pilotlar ve ayrıca dalgıç öğretmenleri veya bar garsonlar için çoğunlukla bir işsizlik sigortası yapılmaz.

Boş zamanlarında futbol oynayanlar, tırmananlar veya at binenler de yüksek primler ödemek zorunda kalırlar, çünkü sigortayı sunanlar çoğunlukla riskli hobiler için prim ek ücretleri talep ederler. Fakat tüm bunlara rağmen hemen ondan vazgeçilmemesi gerekir, çünkü sigortayı teklif edenler riskleri çok farklı değerlendirirler. Bir sigorta şirketinin primlerini önemli ölçüde pahalandıran meslekler ve hobiler diğer sigorta şirketlerinde çok fazla dikkate alınmayabilirler.

 

Sonuçları olan hastalıklar


Uygun fiyatlı bir işsizlik sigortasında koruma olup olmadığı hususunda meslekten daha çok sağlık durumu karar verici bir etkendir. Diyabet gibi bazı hastalılarda bir sözleşme yapılması genlikle zordur. Fakat çok önemli olmayan alerjiler veya iyileşmiş bel ağrıları gibi hastalıklar söz konusu olduğunda bu tarz sigortaları sunanların daha yüksel prim talebinde bulunmasına veya vücudumuzla ilgili hususları tamamen sigorta kapsamından çıkartılmasına neden olabilir. Önceden geçirilmiş olan hastalıkları gizlemek bu yüzden çözüm değildir. Çünkü ödeme yapılması gerektiğinde, sigorta şirketiniz bunları detaylı bir şekilde araştıracaktır. Ve eğer soruların yanlış cevaplandığını tespit edecek olursa, o taktirde ya sözleşmeden geri çekilecektir ya da emekli maaşını ödemeyi reddedecektir.

İşsizlik sigortasını mümkün olduğunca erken yapınn

İşsizlik sigortası için başvuruda bulunduğunuz anda ne kadar sağlıklı olursanız, onun için ödeyeceğiniz prim de o kadar düşük olacaktır ve sigorta şirketiniz tarafından reddedilme olasılığınız da o kadar az olacaktır. Bu yüzden düzenli bir gelirle çalışmaya başladığınız andan itibaren, işsizlik sigortasını düşünmelisiniz.

 

En iyi tarifeye giden yol


İşsizlik sigortasının kompleks konuları ile ilgi olarak genellikle bireysel olarak bilgilenmeniz mümkün olmayabilir. Online karşılaştırma da herhangi bir danışmanlığın yerine geçemez. Fakat eğer tek başınıza sayısız tarifeleri ve sigorta koşulları ile mücadele etmek istiyorsanız, bu danışmanlık sizin için çok önemlidir. Çünkü işsizlik sigortasında sonuç olarak özellikle yapılacak olan ödeme önemlidir, fiyatı öncelikli değildir. Bir danışman anonim soruları sorarak sizin bireysel durumunuzda en uygun koşulları sunan sigortayı bulabilir

 

İşsizlik sigortası pahalı ise


İşsizlik sigortası yapan şirketler müşterilerini seçerken oldukça titizdir. Özellikle sigorta şirketinin riskli gördüğü bir mesleği icra eden kişiler için mesleği icra edemezlik sigorta kapsamı oldukça pahalıdır. Riskli gruplarının doğru mesleki tanımı ve gruplara ayrılması teklif eden teklif edene değişir. Bu nedenle birçok teklifi karşılaştırınız. Kendi faaliyetiniz yaygın olan mesleklere uygun değilse, uygun bir tarife elde edebilmek için somut bir faaliyet tanımı burada yardımcı olacaktır. Bu örneğin özellikle kendi ofisinden teklifler sunan ve işlerini koordine eden bir elektrikçi için geçerlidir.

Primden tasarruf edilmesi için başka olanaklar da vardır. Daha kısa süreli bir sigorta tasarruf edilmesini sağlar. Sigorta 56.yaşta sona ereceğine 50.yaşta sona erecek olursa, primler yaklaşık yüzde 15 daha düşük olacaktır. Fakat geçerlilik süresinin kısalması çalışamaz durumda olduğunuz taktirde birkaç yıl süreyle emekli maaşı almamanıza sebep olabilir. Bu yüzden yaşlılık emekliliğinize kadar ne kadar zamana ihtiyacınız olduğunu doğru bir şekilde değerlendiriniz.