Kısmi Kasko veya Full Kasko? Bana hangisi lazım?


„Kısmi kasko veya Full Kasko sorusu“nun toptan cevaplanması mümkün değildir. Esas olarak sigorta korumasının kapsamı aracın yaşı ve değerine göre mantıklı bir bağlamda bulunmalıdır. Birçok uzmanın dört yıllık bir araç sahibinin Full Kaskodan kısmi kasko sigortasına dönmeleri tavsiyesi, bu nedenle sadece göreceli olarak doğrudur. Doğru olansa, genelde kısmi kasko fiyatının Full Kaskoya kıyasla daha düşük olmasıdır.

Hem kısmi kasko, hem de Full Kasko kendi aracınızdaki hasarı karşılamaktadır. Kısmi kasko sigortası aşağıdaki olaylardan oluşan hasarları düzenler:

  • Açık ateş (yangın veya patlama, ancak açık ateş hasarları hariç)
  • Hırsızlık veya hırsızlık denemesi (ancak vandalizm değil)
  • Yabani av hayvanlarıyla çarpışma
  • Cam kırılması
  • Kısa devre
  • Olağanüstü olaylar (rüzgar hızı 8’in üstünde olan fırtına, dolu yağışı, yıldırım çarpması, sel)
  • Sigortalayanın durumuna göre sansar ısırıkları, buna bağlı olası diğer hasarlar

 

 Önemli


Araç sahibinin vandalizmi, diğer sürücünün kaçması veya kendisinin kusurlu olduğu kazalarda kendi aracını korumak için, sürücülerin Full Kasko yaptırmaları gerekir. Prim tutarlarının yüksekliği belirli özelliklere göre hesaplanır – ikamet yeri, araç tipi, olası bir şahsi iştirak ve hasarsızlık kademesi. Sigortasında şahsen iştirak anlaşması yapması durumunda, yıllık prim tutarını düşürebilir.

 

Full Kaskoda kalmanın yararlı olduğu durumlar

Elbette istisnalar vardır. Uzun yıllar hasarsızlığı olan kişiler Full Kaskoda kalmayı düşünmelidirler. Nedeni: Full Kaskoda prim hesaplaması hasarsızlık kademesine göre uygulanır. Ancak kısmi kasko sigortasında ise sabit prim oranlarına göre hesaplanır. Bu nedenle her hasarsız yıla göre Full Kasko primi de düşüş gösterir. Zaten uygun bir hasarsızlık kademesi „öğrendiyseniz“, Full Kaskoda sigorta primi kısmi kaskoya göre çok az bir farklılık gösterir, ancak buna karşın artı hizmetler verir. Bazı durumlarda bir Full Kasko daha uygun bile olabilir – eğer yüksek bir hasarsızlık indirimi mevcutsa ve aracın model sınıfı için Full Kasko ile kısmi kasko arasında büyük oranda farklılık varsa.

Bir Full Kasko, sigortalanan aracın dört işleme yılından sonra dahi, hala yüksek zamansal değeri olması durumunda da mantıklı. Araç sırtında birkaç fazla yıl taşıyorsa, kısmi kasko koruması yeterli gelecektir.

 

Yeni araç finansmanında Kısmi Kasko veya Full Kasko?

Yeni bir araç satın alımı için finansman desteği alacak kişi, her halükarda Full Kasko yaptırmalıdır. Zira bankaların da kendilerini mali açıdan güvence altına almak istemelerinden dolayı, çoğunlukla finansman temininde bir Full Kasko yaptırılması zorunludur. Çünkü kişi kendi sebep olduğu tam hasarlı bir kazada, hurdaya çıkmış bir araç için muhtemelen daha yıllarca ödeme yapacaktır. Genel olarak bir Full Kasko aracın yeniden edinim bedelini karşılar. Bu da yine, şayet hurdaya çıkmış yeni araç ile yeniden edinilen araç bedelleri arasında büyük bir fark varsa, problem oluşturur. Bu nedenle yeni araç sahipleri bir araç finansmanından bağımsız olarak yeni değer tazminini de Full Kaskoya dahil ettirmelidirler.

Farklılıklara genel bakış

Hizmet

Kısmi Kasko

Full Kasko

Yaban hayvanı kazası

Hırsızlık, gasp

Doğal afet hasarları

Yangın, patlama, kısa devre

Cam kırılması

Kendisinin sebep olduğu araç hasarları

X

Vandalizm

X

Kazada çarpıp kaçma

X

Hayvana çarpma

Genişletilmiş doğal afet hasarları (örn. Çığ düşmesi)

Uzun süreli yeni değer ve satın alma değer farkı

Sansar ısırması ve buna bağlı hasarlar

GAP- karşılama

X

İndirim koruması

X

Temel koruma

Genişletilmiş koruma

X Sigortalanmamış