Konut Sigortası.

Her ev için uygun koruma.

 

Yangın, şehir şebeke suyu,
fırtına ve dolu ve diğer doğal afetlerde sigorta himayesi.

Binada, binanın teçhizatlarında,
gayrimenkulün bileşenlerinde hasarlar.

 

Hızlı Teklif 0322 458 9000

almanya

almanya

 

İçindekiler

 1. Konut sigortası ile ilgili teklifleri karşılaştırın
 2. Konut sigortası neleri kapsar?
 3. Konutlarda meydana gelen tipik hasarlar
 4. Konut sigortasının hizmetleri
 5. Konut sigortasının masrafları
 6. Konut sigortası kurumunun değiştirilmesi

 

Konut sigortası ile ilgili teklifleri karşılaştırın


Birçok vatandaş kendisine bir ev satın alarak yıllarca kurdukları hayali gerçeğe dönüştürür. İnşaatın finansmanı için birikimlerin yanı sıra çoğu zaman kredi çekilir. Tabii ki yeni inşa edilen mülkiyetin çok iyi korunması gerekir. Bunun için en uygun yol konut sigortası yaptırılmasıdır. Krediyi veren kurumlar da çoğu zaman bu sigortanın akdedilmesini talep eder.

Konut sigortasının yaptırılması her zaman akıllıcadır zira, hava değişimleri gibi öngörülemeyen bir olay finansal çöküşe yol açabilir. Piyasada sayısız hizmet sunucu bulunması sebebiyle, fiyat ve hizmet konularında büyük farklılıklar yaşanmaktadır.

 

Konut sigortası neleri kapsar?


Ev ve eşya için sigorta bir konutun içerisindekileri sigorta kapsamı altına alırken, konut sigortası ile inşaatın dış kısmı emniyet altına alınır. Bunlar arasında:

 • Yapı duvarı 
 • Çatı 
 • Monte edilen pencereler ve kapılar
 • Konut ile sabit bir bağlantısı bulunmayan tüm montajlar ve uzantılar. Bunlar arasında örneğin teras, yürüyen merdiven veya konut içerisinde bulunan gömme mutfak bulunur.

Garaj veya sundurma gibi ek binalar da konut sigortası ile koruma altına alınabilir. Döşeme kaloriferleri ve güneş enerjisi tesisleri de aynı şekilde olası hasarlara karşı sigorta kapsamına alınabilirler. Her durumda hangi bina kısımlarının sigorta güvencesi kapsamına alındığının tespit edilebilmesi için sözleşme detaylarının özenle kontrol edilmesi gerekir.

 

 Cam kaplamanın ayrı bir şekilde emniyet altına alınması gerekir


Binada bulunan cam kaplama, bazı poliçelerde ayrı olarak akdedilecek bir Cam Kırılması Sigortası ile emniyet altına alınmalıdır. Cam Kırılması Sigortası, normal ev eşyası sigortası tarafından üstlenilmeyen alanları emniyet altına alır.

 

Konutlarda meydana gelen tipik hasarlar


Konutlarda hasarlar yangın, patlama veya yıldırım çarpması nedeniyle yangın hasarı meydana gelmişse veya dolu veya (rüzgâr şiddeti 8’in üzerinde olan) fırtına çıkmışsa meydana gelir. Bir borunun patlaması sonucu dışarıya akan musluk suyu sebebiyle su hasarları da sigortalıdır. Bu vesileyle arızalı bulaşık makinesinden veya çamaşır makinesinden akan suyun verdiği zarar da sigortalanır.

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu zaman karın yarattığı basınç çok yüksek olabilir ve çatılara hasar verebilir. Bazı poliçelerde ilave koruma olarak, heyelan, su baskını, feyezan ya da hatta deprem gibi doğal afetlere karşı önlem almak amacıyla, doğal afetlere karşı bir sigortanın akdedilmesi gerekmektedir. Bir yıldırım çarpması nedeniyle meydana gelen yüksek gerilim hasarları standart olarak sigortalı değildir.

 

Konut sigortasının hizmetleri


Sigorta genelde binanın önceki durumunun yeniden eski haline getirilmesi için gerekli olan tüm masrafları tazmin eder. İlave hizmetler arasında aşağıdakiler de bulunmaktadır:

 • Enkaz kaldırma işleri için yapılan harcamalar
 • Yaşanan bir hasardan sonra olası kira kaybı ile ilgili masraflar
 • Yedek bir konuta veya otele barındırma için yapılan harcamalar

Ancak maddi tazminat önceden kararlaştırılan sigorta tutarı ile sınırlı olur. Standart olarak yangından, musluk suyundan ve fırtınadan dolayı meydana gelen hasarlar sigorta kapsamında bulunurlar. Bu esnada doğal afetlerden ileri gelen hasarlar bu kapsama dâhil edilmezler. Bina ile ilgili tüm hasarın karşılanması arzu ediliyorsa, masraflar daha da yükselir.

 

Konut sigortasının masrafları


İşbu sigorta güvencesi pahalı olmak zorunda değildir. Müstakil konut için verilen uygun tekliflerin yıllık primleri 350 TL başlamaktadır. Tabii ki bu sigorta akdettirilirken, gayrimenkulün bireysel özellikleri ve sigorta kapsamına alınacak hasarların da dikkate alınması gerekir. Konut sigortalarında genelde bir katılım payı ödenmez.

Gayrimenkul

Sigorta sözleşmesi akdedilmeden önce, güvence tutarı olarak da bilinen sigorta tutarının belirlenmesi amacıyla gayrimenkulün konumu ve inşa şekli ve donanımı detaylı bir şekilde sorgulanır. Sigorta tutarı ne kadar yüksekse, tabii ki yıllık prim tutarı da o kadar yüksek olur.

Bir konut sigortasının akdedilmesi esnasında birinci sınıf yapı malzemelerinin ve montajların mutlaka dikkate alınması gerekir. Çatı yapısının türü de, kötü hava koşullarında çatının da çoğu zaman etkilenmesinden dolayı, masrafların hesaplanmasında belirleyici bir rol oynar.

Konum

Ayrıca konutun konumu ve bu vesileyle kötü hava koşulları ve hasarlarla ilgili riskleri önemli bir rol oynar. Sigorta kurumları bunun için bölgeleri farklı risk sınıflarına ayırırlar. Bilhassa feyezan riskinde, risk sınıfları önemli bir faktördür. Son derece riskli bölgelerde yaşayan mülk sahiplerinin akdedeceği bu türden bir doğal afet sigortasının çok pahalı olması mümkündür.

 

 

Konut sigortası kurumunun değiştirilmesi


Daha cazip bir teklif bulduğunuzda poliçenizi değiştirmek isterseniz konut sigortanızı doğru bir şekilde feshetmeye dikkat edin. Çoğu zaman feshedilmeden otomatik olarak uzayan yıllık sözleşmeler akdedilir. Fesih ihbar süresi genelde konut sigortasının bitiminden önce üç aydır. Primlerin yükseltilmesi veya bir hasar durumunda, olağandışı bir fesih hakkı mevcuttur.

Yeni sigorta kurumunuz memnuniyetle fesih usullerini üstlenir. Kendisine doğrudan bu konuyu sorun. Sigortalılar, sigorta himayesinin hiçbir zaman kesintiye uğramamasına dikkat etmelidirler.