Mali Sorumluluk Sigortası


 Muhtemelen en önemli sigorta


 • Herkesin özel mali sorumluluk sigortası olmalıdır.
 • İhmalkâr davranışınız yüzünden birine zarar verecek olursanız, sigorta ödeme yapar.
 • Güvencenin yüksek olduğunu dikkate alın, her halükarda en az 20 milyon TL olmalıdır.
 • Suç itirafında bulunmayın.
 • Özel mali sorumluluk sigortalarının fiyatı uygundur. Bu nedenle hizmet kapsamından tasarruf etmezsiniz.

 

Özel mali sorumluluk sigortası nedir?

Bu tarz olaylar sizin de çok çabuk başınıza gelebilir: Örneğin çocuğunuz bahçede top oynarken topu yanlışlıkla komşunuzun camına attı. Veya siz otobüse ulaşmak için trafik lambasının kırmızı yanmasına rağmen caddeden karşıya geçtiniz. Ve bu yüzden bir araç fren yapmak zorunda kaldı ve başka bir araca çarparak bir kazaya sebebiyet verdi. Özel mali sorumluluk sigortası bir kişinin başka bir kişiye zarar vermesi halinde veya söz konusu zarar ihmalkarlık nedeniyle meydana gelmişse, devreye girer. Burada asıl önemli olan kararlaştırılmış olan güvence meblağıdır: O zararın ödenmesi için en yüksek meblağı tespit eder.

 

Kimlerin buna ihtiyacı vardır?

Herkesin özel mali sorumluluğa ihtiyacı vardır. O düşük katkı payları ile çok yüksek risk bedellerini sigortalar ve bütün uzmanlar tarafından muhtemelen en önemli sigorta olarak önerilir.

 

Uygun ve ucuz özel mali sorumluluk sigortası


Eğer bir mali sorumluluk sigortasına sahipseniz, bir zararın söz konusu olduğu durumda üzülmemelisiniz. Çünkü o masrafları sizin için üstlenecektir ve haksız yere ileri sürülen tazminat haklarını reddedecektir. Her durumda mali sorumluluk sigortasının yapılması avantajlıdır. Özel mali sorumluluk sigortasının hangi hizmetleri içerdiği hususunda önceden bilgi edinmelisiniz.

Genellikle aşağıda belirtilen zararlar karşılanmaktadır:

Şahıs yararlanması

Kendi kusurunuz yüzünden başka kişilerin yaralanması buna dahildir. Bu örneğin trafikteki hasarları ilgilendirmektedir. Fakat bu sigorta araç sürücülerinin neden olduğu bir hasarda herhangi bir koruma sağlamaz. Bunun için motorlu araç sigortası gereklidir.

Maddi hasar

Kendi kusurunuz yüzünden eşyalara zarar vermenize veya eşyaları yok etmenize maddi hasar denir. Arkadaşlarınızı ziyaret etmek için gittiğiniz yerde bir vazoyu düşürdüyseniz, bu maddi hasar olarak geçerlidir. Kiralanmış veya ödünç alınmış eşyalar buna dahil değildir, kiralanmış konut da istisnadır.

Maddi zarar

Hiç kimse yaralanmamış ise ve herhangi bir eşyaya zarar verilmemiş ise, bu maddi zarar olarak tanımlanır. Buna bir gelirin kaybedilmesi durumda, söz konusu olabilecek tazminat hakları dahildir.

 

Üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasına dahil olmayan hizmetler


Belirli zararlar hizmete dahil değildir: Bu aşağıda belirtilenler için geçerlidir:

 • Ödünç alınan, kiraya verilmiş veya kiralanmış eşyalar (kira zararları istisnadır)
 • Kasıtlı davranış nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Sizin kendinizin başına gelen zararlar
 • Sizinle birlikte aynı evde ikamet eden kişilerin veya sizinle birlikte sözleşmede sigortalı olan kişilerin zararları
 • Karşılıksız yapılan işlerdeki veya arkadaşlara verilen hizmetlerdeki zararlar
 • Bir motorlu aracın, hava veya su aracının kullanımı nedeniyle ortaya çıkan zararlar
 • Para cezaları veya kefalet paraları, sözleşmesel sorumluluklar (örneğin kredinin geri ödenmesi)
 • Başkaları tarafından neden olunan bedensel veya maddi zararlar; böyle bir durum için genellikle söz konusu sigortanın içerdiği opsiyonel zarar karşılama alternatifi mevcut bulunmaktadır.

 

 Zararın karşılanması


Zararın karşılanması olanağı ile size başkaları tarafından verilen zararlar sigortalanır. Karşı taraf ortaya çıkan masrafları üstlenemiyorsa veya zarara neden olan kişinin kendisi mali sorumluluk sigortası ile sigortalı değilse ya da maddi olarak söz konusu zararı karşılayacak durumda değilse, bu zararın karşılanması alternatifi bu durumda masrafları üstlenir. Fakat bu zararın karşılanması alternatifi ancak belirli bir yüksek meblağdan sonra devreye girer.

 

Mali sorumluluk sigortasının fiyatları


Özel bir mali sorumluluk sigortası için olan yıllık katkı payı oldukça düşüktür, öyle ki, tasarruf nedenlerinden dolayı bir sigortadan vazgeçemeyeceksiniz. Fiyatlar şahsi tercihlere ve şahsi yaşam koşullarına göre değişkenlik gösterebilir – örneğin tek bir kişi bütün bir aileden daha az katkı payı öder ve ek hizmetler söz konusu meblağı arttırır.

 

Hasar olayında hareket tarzı


Bir zara neden olduysanız, mali sorumluluk sigortanızın zararı karşılaması için doğru hareket etmelisiniz. Burada önemli olan ise, en önemli bakış açıklarına dikkat edilmesidir:

1. Zararı mümkün olduğu kadar sınırlı tutun

Örneğin mağdur kişi düşmüş ise, ona ayağa kalkması için yardımcı olun ve ona gerekli ilk yardımı sunun. Acil durumda bunun dışında bir ambulans çağırın. Fakat eğer küçük bir yangın meydana gelmişse, kendinizi tehlikeye sokmadan – onu söndürmeye çalışın.

2. Zararı belgelendirin

Bu özellikle maddi hasarlar için geçerlidir. Zararı belgelendirmek için bir fotoğraf makinesi kullanın. Bu resimleri sigorta şirketi zarar işleme sokarken daha sonradan kullanacaktır. Bunun dışında taslak çizilmesi ve şahit ifadesi de burada yardımcı olacaktır – burada söz konusu şahitlerin isimlerini ve irtibat bilgilerini de not alınız.

3. Zararı sigortanıza bildiriniz

Bunun zarar meydana geldikten hemen sonra yapılması çok iyi olacaktır – burada genellikle telefonla yapılan bildirimler de yeterlidir. Zararın meydana geldiğini mutlaka bir hafta içerisinde sigortanıza bildirmeniz gerekir.

4. Olayın oluş şeklini gerçeğe uygun şekilde açıklayınız

Bunun için size sigortanız tarafından bir zarar bildirim formu gönderilir. Öncelikle hangi zararın söz konusu olduğunu açıklayınız. Daha sonrasında bu zararın nasıl, ne zaman ve nerede meydana geldiğini açıklayınız. Bunun dışında çekmiş olduğunuz fotoğrafları ekleyiniz.

5. Bu durumdan doğan bütün alacaklarınızı sigortanıza bildiriniz

Size karşı dava açılacak veya uyarılarda bulunulacak olursa, bunların hepsini sigorta şirketinize bildiriniz – şirketiniz bunlarla ilgilenecektir ve bütün işlemleri yapacaktır.

 

Bu işlemde sigorta kapsamınızı kaybetmemeniz adına gözden kaçırmamanız gereken aşağıda belirtilen adımları dikkate almalısınız:

 Suç beyanında bulunmayınız!


Bu yüzden sizin için maddi dezavantajlar ortaya çıkabilir. Çünkü birçok durumda mağdur kişi de beraberinde suçludur ve bu yüzden tazminat hakkında indirim yapılabilir. Önemli olan ise, sizin hiçbir şekilde kendinizle ilgili beyanlarda bulunmamanızdır veya mağdur olan kişiye herhangi bir meblağ hakkında bilgi vermemenizdir. Çünkü bu meblağları sigortanız belirler – ciddi durumlarda eğer mali sorumluluğunuz bunu karşılamayacak olursa, tarafınızdan belirlenmiş olan meblağı kendiniz ödeme zorunda kalabilirsiniz.

Zarara uğramış malların atılmaması gerekir!

Mağduru kendisinin zarar vermiş olduğu malları mutlaka saklaması gerektiği hususunda uyarın. Aksi takdirde sizin zarar değerini tespit edememenizden dolayı, sigortanın ödeme yapmaması söz konusu olabilir.

Bildirim yapılmadan önce ödeme yapmayın!

Sigortacınızla söz konusu durum hakkında görüşmeden önce ödeme yapmayın. Çünkü o alacakların doğru olup olmadığını kontrol edecektir. Ancak ondan sonra zarar hakkında düzenleme yapılacaktır. Eğer sigortacınızla mutabakat sağlamadan önce mağdur kişiye herhangi bir ödeme yapacak olursanız, bu meblağ sigortanız tarafından geri ödenmeyecektir.