Sağlık Sigortası.

 

Başhekim tarafından tedavi

Tek veya çift kişilik odalar

Doktor ve hastane seçiminde özgürlük

 

Hızlı Teklif 0322 458 9000

almanya

almanya

Özel Sağlık Sigortası


Özel sağlık sigortası sigortalının kapsamlı ve kişiselleştirilmiş tıbbi bakım almasını mümkün kılar. Doktorda veya seçkin uzmanlar tarafından tedavi esnasında bekleme süresi daha kısadır. Bunlar bir özel sigortanın sunduğu avantajlardan sadece ikisidir.Aynı şekilde çocuklar da her zaman – ebeveynlerin her ikisi de genel olarak sigortalı olsa dahi – özel sigortalı olabilir.

 

İçindekiler

 1. Özel Sağlık Sigortası
 2. Kimler özel sigorta yaptırabilir?
 3. Özel sağlık sigortasının avantajları
 4. En önemli hizmetler
 5. Sağlık sigortası ile ilgili sıklıkla sorulan sorular

 

Bunun avantajı: Çocuğunuz özel sağlık sigortası sayesinde daha yüksek değerde bir sigortanın kapsamına sahip olacaktır. Öğrenciler de tahsil hayatlarının başlangıcında sigorta yükümlülüğünden muaf tutulma ve özel sigorta yaptırma olanağına sahiptirler. Bu karar bütün tahsil hayatları boyunca geçerlidir. Sigortalar bunun için, oldukça uygun olan, özel öğrenci tarifeleri sunmaktadırlar.

Kimler özel sigorta yaptırabilir?

 • Zorunlu sigorta sınırının üstünde geliri olan çalışanlar
 • Serbest çalışanlar
 • Serbest meslek sahipleri
 • Memurlar ve memur adayları
 • Öğrenciler 
 • Çocuklar

 

Özel sağlık sigortasının avantajları


Özel sağlık sigortasında hizmet kapsamı bireysel ve tamamen şahsi ihtiyaca göre düzenlenebilmektedir. Örneğin hastanede yatarak tedavisinin şef doktor tarafından yapılmasını veya protez diş için daha yüksek ödemeler istiyorsa, sigorta kapsamını buna uygun olarak düzenleyebilir.

Bu tür hizmetler genel sağlık sigortasının hizmet kataloğunun çok üstünde kalmaktadır. Genel sigortalılar bu düzeydeki bir sigorta kapsamı için özel olarak ilave sigortalar yaptırmak zorundadır. Özel hastalar ise bunun aksine birçok durumda daha kapsamlı tedaviler ile daha yüksek değeri olan tıbbi ürünleri özel sağlık sigortalarından standart ödeme olarak alırlar. Anlaşma konusu hizmetlerin yüksekliğine göre prim tutarı da bu oranda artar.

Özel sağlık sigortasında geçerli olan esas: kapsam ne kadar iyiyse primler de bir o kadar yüksek tutar. Bu da her sigortalının fiyat-hizmet oranını kendisinin oluşturmasına imkan verir. Daha yüksek öz katılımla da masraflardan tasarruf edilebilir. Öz katılım, sigortalının hangi tutara kadar faturalarını kendisinin karşılayabileceğini ayarlar. Bu nedenle yüksek bir öz katılım özellikle de sağlıklı sigortalılar, genelde nadir olarak doktora gidenler, için daha yararlı olmaktadır. Ancak çalışanlar çok yüksek öz katılım seçmemelidirler – işverenleri onların sigorta primlerine katkıda bulunacak, ancak öz katılımlarına takviye yapmayacaklardır.

Seçilen sigorta kapsamının yanı sıra sizin yaşınız ve sağlık durumunuz da prim tutarını belirliyor. Burada geçerliliği olan şudur: Sözleşme esnasında ne kadar genç ve sağlıklı olursanız, primleriniz de bir o kadar düşük tutar. Buna göre en iyisi özel sağlık sigortasını mümkün olduğunca erken yaptırmanızdır. Birçok kuruluş bu esnada tam olarak belirtilen doğum tarihine değil de, sadece doğum yılına dikkat ediyorlar.

 

En önemli hizmetler


Özel sağlık sigortalarının çoğunun tarifesine göre hem genel tıbbi tedavileri, hem de uzman hekim tarafından yapılan tedavileri yüzde yüz karşılanmaktadır. Bazı tarifelerde hasta ancak aile hekimi tarafından uzman doktora yönlendirilmeleri durumunda tam ödeme alıyor.
Yatarak tedavinin gerekli olması durumunda, özel bir sağlık sigortasında, tedavinizin bir şef doktor veya uzman tarafından mı uygulanmasını istediğinizi kendiniz belirleyebilirsiniz. Aynı şekilde hastanedeki oda türünü yani bir, iki veya çok yataklı oda seçmekte de özgürsünüzdür. Tek veya çift yataklı oda tarifi seçimi çoğunlukla bir şef doktor tarafından tedavi edilmeyi de beraberinde getirir. Bunun için hastanedeki doktor giderlerinin, genel doktor ücretleri yönetmeliğinin 3,5 katından fazla olarak karşılandığı tarifeler de mevcuttur. Bu tür ücretler şef doktorlar veya seçilmiş uzmanların tedavisinde oldukça alışılagelmiş durumlardır.
İyi sigorta tarifeleri, diş hekimlerince tedavi ücretlerini yüzde 80 ile yüzde 100 oranında karşılamaktadır. Sizin pahalı protez dişinizin bedelinin ödenmesi de aynı şekilde sigortalayanın hizmetlerine dahildir. Ancak sözleşme yapılmasından sonraki ilk yıllarda diş tedavisi hizmetlerinin kullanımında diş ücretleri kademesine dikkat etmelisiniz. Birçok sigorta şirketinde bu mevcuttur. Bu, ilk sigortalılık yıllarında hangi en yüksek tutara kadar hizmetin karşılanacağını belirler.
Günlük çalışamama ödeneği bir hastalık durumunda ödenir. Uzun süre hasta olan ve çalışamayan kişi çoğunlukla gelir kaybına uğrar. Çalışan için genel maaş ödeme devamlılığı 30 günden sonra sonlandırılır. Hastalıkta günlük çalışamama ödeneği bu tür bir durumda gelir kaybını dengeleyebilir. Bu da, buna göre sizin ortalama net maaşınızı karşılayabilmelidir. Serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri ilk hastalık gününden itibaren kendi bakımlarını kendileri karşılamak zorundadır. Tam da onlar için hastalıkta günlük çalışamama ödeneği, geçim geliri ilave ödemesi, çok büyük anlam taşıyacaktır.

 

Özel sağlık sigortası ile ilgili sıklıkla sorulan sorular


Memur olarak kazancı iyi olan kişiler, özel sağlık sigortasına geçerek paradan tasarruf ederler. Zira genel sağlık sigortasının aksine özel sağlık sigortasında primler gelir düzeyine göre değil de, sözleşme başlangıcında hizmet kapsamı, yaş ve sağlık durumuna göre hesaplanır. Buna ilave olarak özel sağlık sigortaları, kısmen de genel sağlık sigortasının hizmet spektrumunun çok üstünde, yüksek değerde bir hizmet kapsamı sunarlar. Serbest çalışan ve serbest meslek sahipleri de özel bir sağlık sigortası sayesinde paradan tasarruf ederler. Hiçbir işveren sizin primlerinize katkıda bulunmadığından, genel sağlık sigortasını da tümüyle kendileri ödemek zorundadır.
Özel sağlık sigortasının sağlık kapsamı genelde genel sağlık sigortası hizmet kapsamının çok üstündedir. Buna göre özel hastalar daha çabuk bir doktor randevusu alırlar ve muayenehanede de o kadar çok beklemek zorunda kalmazlar. İlave olarak gelirleri yüksek olan özel sigortalılar paradan da tasarruf ederler. Aynı şey memurlar ile serbest çalışan ve serbest meslek sahipleri için de geçerlidir.
Özel sağlık sigortasında uygun bir tarife bulduysanız, o şirkete müracaat edebilirsiniz. Orada sağlık durumunuza dair soruları cevaplamanız gerekir. Bu soruların cevaplanmasında desteğe ihtiyacınız olursa, bizim uzmanlarımız memnuniyetle size yardımcı olacaklardır. Müracaatınızı başarıyla gerçekleştirdikten sonra sigorta size bir kabul onayı verir, bunu da fesih süresi içinde genel sağlık sigortanıza teslim etmeniz gerekir. Ancak bundan sonra fesih geçerli olacaktır. Bu demektir ki, siz hiçbir zaman bir risk almıyorsunuz: zira beklenenin aksine bir dönüşüm gerçekleşmezse, siz kendi sigorta kurumunuzda sigortalı olarak kalırsınız.
Bir özel sağlık sigortası yaptırmadan önce, sağlık sorularını cevaplamak zorundasınız. Bu durumda sorgulanan zaman aralıkları her şirkete göre değişiklik göstermektedir. Buna göre örneğin, çoğunlukla son beş yıldaki tıbbi tedaviler veya son on yıldaki hastanede kalma süreleri sorgulanır. Buna uygun süreler içerisindeki ağır hastalıklar veya alerjiler tespit edildiğinde, sigorta şirketleri çoğunlukla normal tarife ücretinin üstüne risk ilavesi talep ediyor veya bazı belirli hizmetleri sigorta kapsamından çıkarmaktadırlar. Aşırı zayıflığı veya aşırı şişmanlığı olan kişiler aynı şekilde bir ücret ilavesini göz önünde bulundurmalıdırlar. Ağır hastalıkların olması durumunda sigorta şirketleri müracaatınızı tamamen reddedebilirler. Şayet mevcut hastalıklarınız var ve siz buna rağmen uygun bedelli özel sigortalı olup olamayacağınızı öğrenmek istiyorsanız, bizim sigorta uzmanlarımız memnuniyetle yardımcı olacaktır. Biz size ücretsiz ve koşulsuz olarak danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Özel sağlık sigortaları aile sigortası yapmamaktadır. Her sigortalı için kendine özel ayrı bir prim ödenmesi gerekir. Ancak bu şekilde sözleşme esnasında, her bir aile bireyinin bireysel ihtiyacına göre cevap verilebilir. Mesela bir çiftte, eşlerden her biri farklı hizmetler seçebilir. Ayrıca özel sağlık sigortası çocuklar için nispeten daha uygundur, zira yaşlanma rezervi oluşturulması gerekmemektedir.