Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


Kanun koyucu genel sağlık sigortalarının hizmet katalogundan her seferinde daha fazla hizmetleri iptal ettiğinden dolayı, özel bir tamamlayıcı sağlık sigortası ile kendinizi tıbbi risklere karşı güvence altına alabilirsiniz. Farklı sağlık alanları ve ihtiyaçları için çeşitli sigorta poliçeleri teklif edilmektedir, öyle ki bireysel sağlık sigortasının yapılması mümkün olmuştur.

devamını oku

İşsizlik Sigortası


devamını oku

Mali Sorumluluk Sigortası


 Muhtemelen en önemli sigorta


  • Herkesin özel mali sorumluluk sigortası olmalıdır.
  • İhmalkâr davranışınız yüzünden birine zarar verecek olursanız, sigorta ödeme yapar.
  • Güvencenin yüksek olduğunu dikkate alın, her halükarda en az 20 milyon TL olmalıdır.
  • Suç itirafında bulunmayın.
  • Özel mali sorumluluk sigortalarının fiyatı uygundur.

devamını oku

Hangi sigortalara ihtiyacınız var - Hangilerine yok


devamını oku

Kısmi Kasko veya Full Kasko? Bana hangisi lazım?


„Kısmi kasko veya Full Kasko sorusu“nun toptan cevaplanması mümkün değildir. Esas olarak sigorta korumasının kapsamı aracın yaşı ve değerine göre mantıklı bir bağlamda bulunmalıdır. Birçok uzmanın dört yıllık bir araç sahibinin Full Kaskodan kısmi kasko sigortasına dönmeleri tavsiyesi, bu nedenle sadece göreceli olarak doğrudur. Doğru olansa, genelde kısmi kasko fiyatının Full Kaskoya kıyasla daha düşük olmasıdır.

devamını oku

Genel sağlık sigortasının kısa özeti


Genel sağlık sigortası, özellikle kazandıkları ücretle, yıllık yasal ücret sınırının altında bulunan çalışanlar için önem teşkil eden zorunlu bir sigorta türüdür. İlgili kişiler kendilerini herhangi bir genel sağlık sigortası kurumuna sigorta ettirmekle yükümlüdürler. Sağlık sigortası kurumları, sigortalının sağlığını iyileştirmek veya eski haline getirmek için tüm görevleri üstlenirler.

 

devamını oku