Trafik Sigortası: Herkesin zorunlu ihtiyacı!


Trafik Sigortası – kasko sigortasının aksine – her bir araç sahibinin zorunlu bir ihtiyacıdır. Yalnızca mali sorumluluk sigorta sahipleri aracıyla ilgili yetkili merciden ruhsat alabilir. Trafik Sigortası kapsamında verilen değişik hizmetler nedeniyle, farklı hizmet sunucularının karşılaştırılması anlamlı olur.

 

İçindekiler

  1. Herkesin zorunlu ihtiyacı
  2. Trafik Sigortasınca verilen hizmetler
  3. Cazip ilave hizmetlerden yararlanın
  4. Trafik Sigortasında sözleşme yapma zorunluluğu
  5. Kısmi kasko ve Full kasko sigortası
  6. Trafik Sigortasının prim hesaplaması
  7. Trafik Sigortasında hasarsızlık sınıfları
  8. İndirimden yararlanın

 

Trafik Sigortasınca verilen hizmetler


Piyasada teklif edilen tüm araç sigortalarınca verilen esas hizmetler önemli ölçüde aynıdır. Genel olarak aracıyla bir kaza yapıp üçüncü şahıslara zarar veren kişi, ‘sigortalı olduğu tarfik sigortası kurumuna başvurur’ ilkesi geçerlidir. Bu sigorta kurumu kazada mağdur olan kişinin zararını tazmin eder. Bu esnada araç sigortası, maddi hasarları, ölüm veya yaralanmaları ve malvarlığına verilen zararları karşılar.

Teminat tutarı ve sigortalı kişiler

Trafik Sigortası yalnızca aracın kullanılması esnasında meydana gelen hasarlar için sigorta güvencesi sunmaktadır. Kullanım kavramı ile, aracın kullanım amacı ile uygun nedensellik bağı arasında mevcut olan süreç anlaşılmalıdır. Bu kavram kapsamında araca binme ve araçtan inme ve doğal olarak aracı kullanma ve fakat araca bir şeyler yükleme, bu yükleri boşaltma ve de araca akaryakıt doldurma eylemleri bulunmaktadır.

Trafik Sigortasında sigorta güvencesi sadece sigortalıyla sınırlı kalmaz. Aracın sahibine, şoförüne ve işverenine (iş seyahatlerinde) de sigorta güvencesi tanınır.

 

 Mali sorumluluğun unsuru olarak pasif hukuki koruma

Trafik sigortası bunun haricinde pasif bir hukuki koruma sunar. Pasif hukuki koruma, üçüncü bir şahsın sigortalıya karşı haksız taleplerde bulunması halinde gerekli olur. Sigorta kurumu bu tür durumlarda işbu taleplerin müdafaasını kendi hesabına üstlenir.

 

Cazip ilave hizmetlerden yararlanın


Sigorta kapsamındaki çeşitlilikler daha detaylıdır. Müşterilere bazı hizmet sunucularının daha temel versiyonunda, örneğin yurt dışında kiralık bir araçla yapacakları seyahatlerde sigorta güvencesi gibi belirli ek hizmetler sunulur. Sigortadan yararlanan üçüncü şahısların alanı, kısmen araç içinde bulunan hak sahibi tüm şahıslara genişletilebilir. Makbul görülen diğer ilave hizmetler, motorlu araç yol yardım sigortası belgesi veya indirim güvencesidir.

 

Trafik Sigortasında sözleşme yapma zorunluluğu


Sigortacılık sektöründe prensip olarak sigorta kurumu, bir müşterinin talebini kabul edip etmemekte özgürdür. Ancak bu prensip Trafik Sigortasında geçerli değildir. Tam aksine aracın sahibi bir Trafik Sigortası akdetmek zorunda olduğundan, sigorta kurumu asgari teminat tutarı kapsamında Trafik Sigortası yapılması talebini kabul etmekle yükümlüdür.

Fakat bununla birlikte başvuruda bulunan şahıs, ilgili sigorta kurumunun zaten müşterisi ise, sözleşme akdetme zorunluluğu ortadan kalkar: Sigorta kuruluşu sözleşme ilişkisini örneğin tehditler veya kötü niyetli yanıltma nedeniyle feshettiyse, aynı müşteriyi tekrar kabul etmek zorunda değildir.

 

Kısmi kasko ve Full kasko sigortası


Araç sigortasının diğer bir unsuru kasko sigortasıdır. Trafik Sigortasının aksine bu kasko, sigortalıya ait araçtaki hasarları düzenler – akdedilmesi ihtiyaridir. Özellikle yeni ve üstün nitelikli araçlarda bir kasko sigortasının akdedilmesi önerilir. Kısmi kasko ve full kasko arasında seçim yapılır.

Kısmi kasko

Kısmi kasko sigortası, yangın, patlama, hırsızlık, kötü hava koşulları veya av hayvanları ile çarpışma sonucu araçta oluşan hasarları tazmin eder. Bazı sigorta şirketleri hayvanlar tarafından ısırılma veya kırılan camlardan dolayı meydana gelen hasarları da emniyet altına alır.

Full kasko

Motorlu araçlar full kasko sigortası bunun haricinde, aracın kullanıcısı tarafından yapılan kazalar veya vandalizm dolayısıyla araçta meydana gelen hasarların emniyet altına alınmasını üstlenir. Bilhassa yeni bir aracın finansmanı esnasında bir tam kasko sigortasının akdedilmesi gerekir. Verivox sitesinde, bir kısmi ya da tam kasko sigortasının ödeyeceğiniz primler üzerinde nasıl bir etki yaratacağını kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

 

Trafik Sigortasının prim hesaplaması


Araç sahibinin sigorta kurumuna ödeyeceği primin tutarı, değişik faktörlere bağlıdır. Aracın tipi, ikamet ettiğiniz yer ve hasarsızlık indiriminin yanı sıra, hesaplama esnasında birçok ilave tarife özellikleri ele alınır. Prim tutarının bulunması için sigorta kurumu genel olarak tüm faktörlere başvurur:

 

İstatistiksel araştırmalar, değişik bölgelerin farklı hasar gelişimi arz ettiğini göstermişlerdir. Örneğin trafik sıkışıklığı ve suç işleme eğilimi yoğun olan bir bölgede kullanılan bir araç, sigorta kurumu için ortalamanın üzerinde bir risk teşkil eder ki, bu da prim tutarına uygun bir şekilde yansır.

İstatistik, araç tipinin de meydana gelmesi beklenen riski olumsuz etkilediğini göstermiştir. Bunun sonucunda belirli araç modelleri daha fazla kazaya karışırlar, daha çok çalınırlar veya kaza durumunda diğer araçlardan daha yüksek masraflara sebebiyet verirler. Araçların ilgili tip sınıfları altında sınıflandırılması, sigorta kurumunun prim tutarına yansır. Sigorta yaptırırken tasarruf yapmak isteyen, aracını satın almadan önce tip sınıfı çizelgesini dikkate almalıdır.

Araç sahibinin mesleği de istatistiksel açıdan bakıldığında hasarın meydana gelme olasılığı üzerinde belirli bir etkiye sahiptir. Araç sigortalarında prim oranının hesaplandığı dört farklı tarife grubu mevcuttur. Ancak sigorta talebinde mesleğin ödenecek prim üzerinde ne ölçüde etkisi olduğu, genelde sigorta yaptırandan saklanır. İndirim güvencesi veya yol yardım hizmeti gibi seçmeli ek hizmetler de primi yükseltirler.

 

Trafik Sigortasında hasarsızlık sınıfları


Prim tutarı üzerinde en büyük etkiyi, hasarsızlık indirimi adı verilen indirim yaratır. Yıllarca kazasız trafik tecrübesi ile şoförlük hünerini kanıtlamış olan bir sigortalı, sigorta kurumu için belirgin bir şekilde acemi şoförlerden daha az risk teşkil eder. Sözleşmenin akdedildiği esnada yıllardır kaza yapmayan şoför, daha uygun bir hasarsızlık sınıfında değerlendirilir.

Hasarsızlık sınıfının sistemi sigorta kurumuna ayrıca prim tutarını her yıl müşterinin hasar seyrine göre uyarlama imkânı tanıyor. Şayet müşteri yılı kaza yapmadan geçirirse, prim düşüyor, bir hasara sebebiyet verirse daha yüksek bir prim ödüyor.

Hasarsızlık sınıfı değerlendirmesi, hasarsız geçirilen yıllara yönelik yapılıyor. Çoğu araç sigortası yapan şirket, primi 0 ila 25 yıl arası kademelendiriyorlar. Sonra hasarsız geçen yılların sayısı prim oranları altında kategorize ediliyor. Bunlar genelde 0 hasarsızlık sınıfında (acemi şoförler) %230 ila 25 (25 ve daha fazla hasarsız takvim yılında) hasarsızlık sınıfında %30 arasında farklılık arz ediyor.

 

İndirimden yararlanın: Araç sigortasında %50’a kadar tasarruf edin


Araç sigortası dâhilindeki prim tutarı ilk etapta hasarsızlık sınıfı, araç tipi, şoför ve ruhsatı aldığı bölge gibi faktörlere bağlıdır. Hafif olarak adlandırılan tarife özellikleri de araç sigorta primini etkilemektedirler. Muhtelif koşullar, araç sigortasının belirgin bir şekilde daha uygun bir rakamla akdedilmesini sağlayabilir. Bir mülk mü satın alındı? Araç kilitlenebilir bir garajda mı duruyor? Yıllık kullanım performansı 8.000 km’den daha mı az? Araç sigortası ile ilgili primlerin ödemesi her yıl mı gerçekleştiriliyor? O zaman sigortalı muhtemelen hafif indirimlerden yararlanabilir ve %50’a kadar tasarrufta bulunabilir.

Yavego araç sigortasının hesaplamalarına, prim indirimine yol açabilecek tüm önemli değerlendirme şekillerini dâhil etmektedir: Kendini aracın tek kullanıcısı olarak kaydettiren kişinin, gerçekten de aracı bizzat kullanması gerekmektedir. Yanlış bilgilerin verilmesi suretiyle yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde, sigorta kurumları ek prim ödemelerinin yapılmasını ve yüksek cezai şartları talep etme haklarını saklı tutarlar. Hatta en kötü durumda araç sigortasının koruması devre dışı kalır.